نویسنده = عسگر چوبداری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22075/jcp.2020.21008.1928

محمد عسگری؛ عسگر چوبداری؛ احمد برجعلی