کلیدواژه‌ها = واژه‌های‌کلیدی: اختلال وحشتزدگی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-43

10.22075/jcp.2017.2105

فرامرز سهرابی؛ سلیمان جعفری‌فرد؛ سلمان زارعی؛ حسین اسکندری