کلیدواژه‌ها = سرطان
اثربخشی آموزش اختصاصی‌سازی حافظه بر تنظیم هیجان و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 14، شماره 4، دی 1401

10.22075/jcp.2022.26219.2388

پویا لوائی؛ علیرضا مرادی؛ محبوبه طاهر؛ نیلوفر میکاییلی


رابطه تیپ شخصیتی C، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 57-66

10.22075/jcp.2017.1997

فرهاد جمهری؛ محمود نجفی؛ عیسی جعفری؛ فرامرز سهرابی