کلیدواژه‌ها = سیستم فعال ساز رفتاری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم‌های مغزی/ رفتاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-73

10.22075/jcp.2017.2108

رقیه آتشکار؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ پرویز آزادفلاح


2. نقش سیستم های مغزی ـ رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-45

10.22075/jcp.2017.2021

آیدا عبدالله زاده جدی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد