نویسنده = چلبیانلو، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه باورهای وسواسی: نسخه کودک و نوجوان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.9192.

اعظم شجاعی؛ رحیم یوسفی؛ غلامرضا چلبیانلو