نویسنده = حمید، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم بدریخت انگاری بدنی در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-100

10.22075/jcp.2017.10204.

مصطفی خانزاده؛ کیومرث بشلیده؛ نجمه حمید؛ سیدعلی مرعشی