نویسنده = حسین مولوی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-24

10.22075/jcp.2017.2026

مرضیه جهان بخش؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ محمدحسین بهادری


2. اثر بخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.1982

آزاده چوبفروش زاده؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


3. تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندی‌های شخصیتی مراجعین افسرده خو

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 21-34

10.22075/jcp.2017.2012

کورش نامداری؛ حسین مولوی؛ مختار ملک‌پور؛ مهرداد کلانتری