نویسنده = حسین مولوی
رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 15-24

10.22075/jcp.2017.2026

مرضیه جهان بخش؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ محمدحسین بهادری


اثر بخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.1982

آزاده چوبفروش زاده؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندی‌های شخصیتی مراجعین افسرده خو

دوره 1، شماره 3، مهر 1388، صفحه 21-34

10.22075/jcp.2017.2012

کورش نامداری؛ حسین مولوی؛ مختار ملک‌پور؛ مهرداد کلانتری


مقایسه نگهداری توجه در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید، آشفته و بهنجار

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 67-77

10.22075/jcp.2017.1998

مریم قربانی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی