نویسنده = مرتضی مدرس غروی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2049

تکتم کاظمینی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مرتضی مدرس غروی؛ مسعود اسماعیلی زاده


3. مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت‌های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 21-30

10.22075/jcp.2017.1984

آسیه عطائی نخعی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی؛ مرتضی مدرس غروی