نویسنده = شعله امیری
اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم نافرمانی مقابله‌ای در دختران دارای مشکلات دلبستگی

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 41-49

10.22075/jcp.2017.2069

مرضیه جهان بخش؛ محمدحسین بهادری؛ شعله امیری؛ آذر جمشیدی


رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 15-24

10.22075/jcp.2017.2026

مرضیه جهان بخش؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ محمدحسین بهادری