نویسنده = �������������� ���������� ��������
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهانه غذاخوردن بر خودکارآمدنی بدنی و خوردن هیجانی کودکان فزون وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.27590.2472

طاهره افتخاری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ شهناز نوحی؛ راهب قربانی


مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان الکتریکی بر ولع مصرف مواد غذایی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 9-18

10.22075/jcp.2020.20089.1852

احمدعلی ناجی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ سید امیرحسین حسنی طباطبائی