کلیدواژه‌ها = کودکان
اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 77-88

10.22075/jcp.2017.2246

محسن سروری؛ زینب خانجانی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ سید غلامرضا نورآذر


رگه‌های شخصیتی پیش بینی کنندۀ نشانگان افسردگی در کودکان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 9-17

10.22075/jcp.2017.2042

علیرضا آقایوسفی؛ بهرام ملکی


بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی - رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 51-59

10.22075/jcp.2017.1980

پوراحمدی الناز؛ جلالی محسن؛ عابدین علیرضا؛ روشن چسلی رسول