کلیدواژه‌ها = کمردرد مزمن
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 75-84

10.22075/jcp.2017.2165

فروزان ایران دوست؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ محمد علی نادی؛ سهیلا صفری


تعیین عوامل روان‌شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-53

10.22075/jcp.2017.2045

سجاد رضایی؛ شاهرخ یوسف زاده؛ طاهر افشار نژاد؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ هما ضرابی


بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 11-19

10.22075/jcp.2017.1983

محمدرضا نجفی؛ نجمه وکیلی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ کریم عسگری؛ فاطمه رضایی