کلیدواژه‌ها = درمان شناختی رفتاری
بررسی و مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 87-98

10.22075/jcp.2020.17113.1623

سیروس مرادی زاده؛ حسنعلی ویسکرمی؛ فضل اله میر دریکوند؛ عزت اله قدم پور؛ فیروزه غضنفری