کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-31

10.22075/jcp.2019.18132.1698

فریده صادقی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا کاظمی؛ محمد نریمانی


3. اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.12744.1250

پرویز پرزور؛ مسلم عباسی؛ احمد شجاعی


4. بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 101-108

10.22075/jcp.2017.2203

انسیه لعل زاده؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ربابه حصارسرخی


5. رابطه هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-89

10.22075/jcp.2017.2156

سمیرا مطیعیان؛ مریم قربانی؛ محسن گل پرور


6. بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 71-78

10.22075/jcp.2017.2090

ابراهیم نوری تیرتاشی؛ نرجس کاظمی