کلیدواژه‌ها = درمان شناختی- رفتاری
مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبـود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 87-101

10.22075/jcp.2017.2100

ابراهیم اکبری؛ زینب خانجانی؛ حمید پورشریفی؛ مجید محمود علیلو؛ زینب عظیمی