دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

افزایش کارایی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار با استفاده از انتخاب ویژگی های مؤثر به کمک روش افزایش داده متخاصمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22075/jcp.2022.25572.2341

آرش شیلاندری؛ حسین خسروی؛ حسین مروی


اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم شناختی- رفتاری هیجان بر تنظیم هیجان و نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در نوجوانان مبتلا به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22075/jcp.2022.26068.2373

محبوبه جاوید؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی


اثربخشی آموزش اختصاصی‌سازی حافظه بر تنظیم هیجان و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.26219.2388

پویا لوائی؛ علیرضا مرادی؛ محبوبه طاهر؛ نیلوفر میکاییلی


مدل‌یابی افکار خودکشی بر اساس تصویر بدنی و نشخوار فکری با میانجی‌گری هراس اجتماعی در افراد با اختلال ملال جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.26298.2394

سیده مهسا موسوی؛ محمد نریمانی؛ سیده سحر عسگری


مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تلفیق آن با روش مواجهه وجلوگیری ازپاسخ بر شدت علائم وسواس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.26354.2401

مریم یوشی زاده؛ فریده دوکانه ای فرد؛ مهدی زارع بهرام آبادی


عوامل آسیب‌پذیری عام و خاص اختلالات اضطرابی: ارزیابی یک مدل ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.26830.2431

یاسر تعدادی؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ حسین کارسازی


روایی، پایایی و ساختارعاملی مقیاس 16 آیتمی خیال‌پردازی ناسازگارانه در نمونه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.27056.2443

فرشاد احمدی؛ محمدعلی گودرزی؛ سید علی کاظمی رضایی؛ رضا یزدانی مهر


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهانه غذاخوردن بر خودکارآمدنی بدنی و خوردن هیجانی کودکان فزون وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.27590.2472

طاهره افتخاری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ شهناز نوحی؛ راهب قربانی


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر افکار تکرار شونده و ابعاد فراهیجانی منفی در زنان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22075/jcp.2022.25317.2324

منیژه نقی نیا؛ حسن توزنده جانی