نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم شناختی- رفتاری هیجان بر تنظیم هیجان و نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در نوجوانان مبتلا به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22075/jcp.2022.26068.2373

محبوبه جاوید؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی