کلیدواژه‌ها = نوجوان
اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر پرخاشگری، در پسران نوجوان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-74

10.22075/jcp.2017.9889.

حسین خادم؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ توحید رنجبری


شیوع اختلال بدشکلی بدنی در نوجوانان شهرستان گناباد در سال 1393

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-100

10.22075/jcp.2017.2230

سمیه صفرزاده؛ حمیدرضا توحیدی نیک؛ زینب محمودی خورندی