کلیدواژه‌ها = سالمندان
اثربخشی برنامه‌ی درمان تلفیقی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی سالمندان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 71-84

10.22075/jcp.2020.18836.1771

منیژه شهبازخان؛ بیوک تاجری؛ سارا پاشنگ؛ علیرضا کاکاوند


آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2019.10149.

ولی اله کاشانی؛ بهروز گل محمدی؛ سمانه عطارزاده فدکی