کلیدواژه‌ها = سالمندان
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی برنامه‌ی درمان تلفیقی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی سالمندان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-84

10.22075/jcp.2020.18836.1771

منیژه شهبازخان؛ بیوک تاجری؛ سارا پاشنگ؛ علیرضا کاکاوند


3. آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2019.10149.

ولی اله کاشانی؛ بهروز گل محمدی؛ سمانه عطارزاده فدکی


4. ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی تکالیف برای فعّالیت‌های روزمرۀ سالمندان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 87-100

10.22075/jcp.2017.2202

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ منیره مکبریان