کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین‌فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-25

10.22075/jcp.2023.30053.2600

مریم کورکی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ بهرام پیمان نیا


مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 21-36

10.22075/jcp.2017.2206

فاطمه غیورکاظمی؛ زهره سپهری شاملو؛ علی مشهدی؛ علی غنائی چمن آباد