کلیدواژه‌ها = تاب آوری
پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 59-66

10.22075/jcp.2020.19450.1802

فاطمه زارعی وش؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی مجاهدی


اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 29-40

10.22075/jcp.2018.13949.1359

زیبا نصیرزاده؛ علی‌محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر


وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-26

10.22075/jcp.2017.2187

محسن اصغری ‌نکاح؛ فاطمه جانسوز؛ فریبا کمالی؛ سمانه طاهری نیا