کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تعداد مقالات: 6
2. پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 59-66

10.22075/jcp.2020.19450.1802

فاطمه زارعی وش؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی مجاهدی


4. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40

10.22075/jcp.2018.13949.1359

زیبا نصیرزاده؛ علی‌محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر


5. اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.12744.1250

پرویز پرزور؛ مسلم عباسی؛ احمد شجاعی


6. وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-26

10.22075/jcp.2017.2187

محسن اصغری ‌نکاح؛ فاطمه جانسوز؛ فریبا کمالی؛ سمانه طاهری نیا