کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی

دوره 13، شماره2، تابستان 1400، صفحه 97-110

10.22075/jcp.2020.21008.1928

محمد عسگری؛ عسگر چوبداری؛ احمد برجعلی


3. اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2131

یوسفی آزیتا؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ علی محمد رضایی


4. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 23-34

10.22075/jcp.2017.2051

نظام الدین قاسمی؛ محمدباقر کجباف؛ مهدی ربیعی


5. مقایسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 61-71

10.22075/jcp.2017.2039

محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی


6. وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388

10.22075/jcp.2017.1975

مکوندحسینی شاهرخ؛ Sh Makvand-Hosseini؛ بیگدلی ایمان اله؛ I Bigdeli؛ آقابیگی آتوسا؛ A Aghabeigi