کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 6
6. مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت‌های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 21-30

10.22075/jcp.2017.1984

آسیه عطائی نخعی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی؛ مرتضی مدرس غروی