موضوعات = تخصصی
اثربخشی آموزش حافظه کاری دیداری بر کاهش افسردگی از طریق تغییر در شبکه‌های سه گانه توجهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22075/jcp.2023.28636.2545

مینوش خادمی؛ سید موسی طباطبایی


اثر بخشی درمان کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجانی، شفقت به خود و خود کارآمدی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22075/jcp.2023.29821.2598

مریم نجفی؛ ایلناز سجادیان؛ غلامرضا منشئی


معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22075/jcp.2023.28142.2508

حسین فرخی؛ ایمان الله بیگدلی؛ علی مشهدی؛ سید روح الله حسینی


طراحی و ساخت پرسشنامه تشخیص و علت یابی اختلال بی خوابی در میان‌سالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22075/jcp.2023.30091.2603

زهرا همائی مجاز؛ علی اکبر سیف؛ رسول کردنوقابی


اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی ذهن‌آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت‌ورزی با خود و طرحواره‌های ناسازگارِ زنان بامشکلات بین‌فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22075/jcp.2023.30465.2628

نگین صیقل زنان مشهدی؛ علی مشهدی؛ حسین شاره


اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین‌فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-25

10.22075/jcp.2023.30053.2600

مریم کورکی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ بهرام پیمان نیا


مقایسه عملکرد حافظه ی دیداری در افراد وابسته به ماری جوانا و افراد بهنجار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-36

10.22075/jcp.2019.14826.1422

سید محمد میلاد طباطبایی پور؛ پرویز صباحی


رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-92

10.22075/jcp.2019.16129.1539

حسین کارشکی؛ سمیه مهدوی کیا؛ غلامرضا خادمی؛ حسن گلمکانی


تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2019.11879.1170

سمانه قوشچیان چوبمسجدی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ محمود نجفی؛ ایمان اله بیگدلی


آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2019.10149.

ولی اله کاشانی؛ بهروز گل محمدی؛ سمانه عطارزاده فدکی