دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1389 (6) 
4. نقش سیستم های مغزی ـ رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

صفحه 37-45

10.22075/jcp.2017.2021

آیدا عبدالله زاده جدی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد


5. اثربخشی درمان تعامل والد -کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی

صفحه 47-57

10.22075/jcp.2017.2022

مرضیه عباسی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف