دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1394 (26) 
6. روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی

صفحه 61-76

10.22075/jcp.2017.2200

سیامک فتح الهی؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا فرنام؛ اصغر وثوقی


9. بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی

صفحه 101-108

10.22075/jcp.2017.2203

انسیه لعل زاده؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ربابه حصارسرخی