دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، اسفند 1398، صفحه 1-98 
شیوع شناسی اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر شهر کرج

صفحه 77-87

10.22075/jcp.2020.17486.1651

معصومه پورمحمدرضا تجریشی؛ مریم یوسفی؛ ساحل همتی؛ عنایت اله بخشی