کلیدواژه‌ها = حساسیت اضطرابی
اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 33-44

10.22075/jcp.2020.20315.1871

رضا شباهنگ؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ مریم دادرس؛ سیده زهرا سید نوری


رابطه ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش آموزان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 71-78

10.22075/jcp.2018.13974.1361

خالد جنادله؛ سودابه بساک نژاد؛ عیدان یونسی؛ خدیجه سعادتمند


مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 23-33

10.22075/jcp.2017.2133

محمد نریمانی؛ مرضیه امینی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عادل زاهد بابلان