بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

افزایش رشد ضریب تاثیر مجله روان شناسی دانشگاه سمنان در مقایسه با ضریب تاثیر متوسط حوزه و رشته در کشور

بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و  طبق آخرین گزارش استنادی مجلات در نمایه ISC در سال 1397، ضریب تاثیر (IF) مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان از 0/222به 0/417 افزایش  یافته است. ​بر این اساس ضریب تاثیر مجله روان شناسی بالینی از متوسط ضریب تاثیر حوزه علوم اجتماعی و رشته روان شناسی در کشور بالاتر قرار گرفته است  (IF  مجله از MIF =0/357 بالاتر قرار گرفته است). این شاخص نشان دهنده رشد تعداد استنادات مجله می باشد. ضریب شاخص آنی مجله نیز در این مدت 0/111 بوده است. همچنین مجله روان شناسی بالینی همانند سال های قبل جزء مجلات هسته در کشور محسوب می شود. چارک مجله کماکان  (Q2)است.

 لینک مستندات ضریب تاثیر مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان

 

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope)
پیروی میکند

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره2 - شماره پیاپی 50، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ویژگی های روانشناختی بیماران ایرانی تحت عمل جراحی چاقی در دوران همه گیری و قرنطینه کووید-19

صفحه 1-14

10.22075/jcp.2021.22056.2029

بهنوش نیکخواه؛ شادی آقا علی طاری؛ سودابه یکرنگ صفاکار؛ یاسمن رحیمی نیکو


5. چالش‌های روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی COVID-19: یک مطالعه کیفی

صفحه 45-54

10.22075/jcp.2021.21262.1955

زینب موسوی الملکی؛ فائزه فرهادی سیادشت؛ بهروز گل محمدی؛ مرضیه هاشمی


11. رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سلامتی: نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجان

صفحه 111-120

10.22075/jcp.2021.21977.2024

محمدرضا مظلوم زاده؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ میلاد شیرخانی؛ عالیه زمانی طاوسی؛ فائزه صلایانی


19. تدوین بسته امید درمانی با رویکرد اسلامی در مواجهه با پیامدهای روانشناختی همه‌گیری کرونا

صفحه 201-211

10.22075/jcp.2021.21443.1977

محمد فرهوش؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ محمدرضا احمدی؛ مجتبی حافظی؛ مرتضی کاشانی نژاد ابیانه