کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 29
26. اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی: گزارش موردی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2032

زهره هاشمی؛ مجید محمد علیلو؛ تورج هاشمی نصرت آباد


29. بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به آلوپسی آرئاتا

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.1976

دهقانی فهیمه؛ نشاط دوست حمیدطاهر؛ مولوی حسین؛ نیل فروش زاده محمدعلی