کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 8
1. رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-92

حسین کارشکی؛ سمیه مهدوی کیا؛ غلامرضا خادمی؛ حسن گلمکانی


2. آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

ولی اله کاشانی؛ بهروز گل محمدی؛ سمانه عطارزاده فدکی


3. اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-22

سعید طباطبایی برزکی؛ پروین رفیعی نیا؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی


4. ویژگی های روانسنجی مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری: فرم بیست سؤالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-54

مهدی رضا سرافراز؛ تورج شهوند؛ محسن زارع


5. اعتباریابی و پایایی سنجی فهرست اجبارها، وسواس ها و تکانه های آسیب پذیری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-34

ارزو لشکری باویل علیائی؛ عباس بخشی پور رودسری


8. ساخت و اعتباریابی مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان

دوره 6، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 55-68

افضل اکبری بلوطبنگان؛ علی‌محمد رضایی