دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1391 (15) 
3. نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شدت اختلال‌های مصرف مواد

صفحه 21-32

محمدعلی بشارت؛ سیده‌ نجمه نوربخش؛ رضا رستمی؛ حجت‌ اله فراهانی


7. اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه

صفحه 63-73

ثریا عابدی‌شاپورآبادی؛ معصومه پورمحمدرضای‌تجریشی؛ پروانه محمدخانی؛ مرجان فرضی


8. تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت

صفحه 75-85

اندیشه واحدی؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ ایمان اله بیگدلی