کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 11
1. اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-22

سعید طباطبایی برزکی؛ پروین رفیعی نیا؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی


2. ویژگی های روانسنجی مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری: فرم بیست سؤالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-54

مهدی رضا سرافراز؛ تورج شهوند؛ محسن زارع


3. اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل اضطراب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-43

سعید سالاری؛ علیرضا رنجبر؛ علی فتحی آشتیانی


7. ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-62

علی مشهدی؛ فاطمه میردورقی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ جعفر حسنی؛ محمد حمزه لو


8. بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-97

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی


10. خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 67-75

غلامرضا دهشیری؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی


11. بررسی ساختار عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (YSR): دوقلوهای همسان و ناهمسان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-18

زهرا فدایی؛ محمود نجفی؛ مجتبی حبیبی عسگر آباد؛ محمد علی بشارت