کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 44
1. مدل یابی ساختاری اختلالات اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان دختر شهر ارومیه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-62

میلاد عابدی قلیچ قشلاقی؛ علی اکبر سلیمانی؛ حمید یعقوبی


3. اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسرده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-82

سروین انصارحسین؛ عباس ابوالقاسمی؛ نیلوفر میکاییلی؛ نادر حاجلو


4. اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-20

خدیجه شیرالی نیا؛ رحیم چلداوی؛ عباس امان الهی


5. اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر بر سلامت روان شناختی زنان نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-54

منیر حسینی؛ عبدالکاظم نیسی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر


7. اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-50

ژاله رسا؛ علی‌محمد رضایی؛ ایمان الله بیگدلی


10. اثربخشی روش پسخوراند زیستی– تن آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-84

پگاه صیدی؛ فرح نادری؛ پرویز عسکری؛ حسن احدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


12. اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-98

الهه مجدآرا؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی؛ شهرزاد رشن


14. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر امید و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام.اس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11

الهه عابدینی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ جعفر طالبیان شریف


15. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری، افسردگی و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-48

صمد شیرین زاده دستگیری؛ کیومرث بشلیده؛ نجمه حمید؛ سیدعلی مرعشی؛ سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی


16. اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-64

رضا گل پور؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی


18. اثربخشی درمان فراشناختی در بیماران اختلال‌تنیدگی پس‌از سانحه: مورد پژوهی سه بیمار

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-108

یعقوب وکیلی؛ لادن فتی؛ مجتبی حبیبی


20. اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-84

مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر


21. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های افسردگی و پذیرش کودکان دارای والدین مطلقه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-57

نسرین اسماعیلیان؛ کارینه طهماسیان؛ محسن دهقانی؛ فرشته موتابی


23. کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 77-88

بیتا آجیل چی؛ حسن احدی؛ وحید نجاتی؛ علی دلاور


24. اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش شذت علائم افسردگی و اختلال شخصیت وسواسی-جبری: پژوهش مورد منفرد

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-45

محمد صادق منتظری؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا عابدی؛ احمد عابدی