کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
طراحی و ساخت پرسشنامه تشخیص و علت یابی اختلال بی خوابی در میان‌سالان

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 97-113

10.22075/jcp.2023.30091.2603

زهرا همائی مجاز؛ علی اکبر سیف؛ رسول کردنوقابی


بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه بیش فعالی - کاستی توجه بزرگسالان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-92

10.22075/jcp.2020.20415.1881

داود معنوی پور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ پرویز فداکار گبلو؛ ناصر صبحی قراملکی


اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ذهنی سازی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18897.1745

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2019.16929.1603

شیما رضیان؛ علی فتحی آشتیانی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ عماد اشرفی


ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-78

10.22075/jcp.2019.15563.1486

سعید اکبری زردخانه؛ سید حسن طباطبایی


اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل اضطراب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-43

10.22075/jcp.2018.11010.1073

سعید سالاری؛ علیرضا رنجبر؛ علی فتحی آشتیانی


اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه باورهای وسواسی: نسخه کودک و نوجوان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.9192.

اعظم شجاعی؛ رحیم یوسفی؛ غلامرضا چلبیانلو


تحلیل عاملی مرتبه پایین‌تر از عوامل اساسی شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان فارسی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 75-92

10.22075/jcp.2017.10291.

منصور حرفه دوست؛ ناهید راستگو؛ اسماعیل خیرجو؛ علیرضا صفرلوئی


بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی