کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 9
1. سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2019.16929.1603

شیما رضیان؛ علی فتحی آشتیانی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ عماد اشرفی


2. ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-78

10.22075/jcp.2019.15563.1486

سعید اکبری زردخانه؛ سید حسن طباطبایی


3. اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل اضطراب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-43

10.22075/jcp.2018.11010.1073

سعید سالاری؛ علیرضا رنجبر؛ علی فتحی آشتیانی


4. اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه باورهای وسواسی: نسخه کودک و نوجوان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.9192.

اعظم شجاعی؛ رحیم یوسفی؛ غلامرضا چلبیانلو


5. تحلیل عاملی مرتبه پایین‌تر از عوامل اساسی شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان فارسی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-92

10.22075/jcp.2017.10291.

منصور حرفه دوست؛ ناهید راستگو؛ اسماعیل خیرجو؛ علیرضا صفرلوئی


8. بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی