کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی ویژگی های روانسنجی سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس DSM-5

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399

10.22075/jcp.2021.20602.1899

فرزانه میکاییلی‌منیع؛ شلر آب‌خیز


3. بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه بیش فعالی - کاستی توجه بزرگسالان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 85-92

10.22075/jcp.2020.20415.1881

داود معنوی پور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ پرویز فداکار گبلو؛ ناصر صبحی قراملکی


4. اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ذهنی سازی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18897.1745

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


5. سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2019.16929.1603

شیما رضیان؛ علی فتحی آشتیانی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ عماد اشرفی


6. ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-78

10.22075/jcp.2019.15563.1486

سعید اکبری زردخانه؛ سید حسن طباطبایی


7. اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه باورهای وسواسی: نسخه کودک و نوجوان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.9192.

اعظم شجاعی؛ رحیم یوسفی؛ غلامرضا چلبیانلو


8. اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل اضطراب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-43

10.22075/jcp.2018.11010.1073

سعید سالاری؛ علیرضا رنجبر؛ علی فتحی آشتیانی


9. تحلیل عاملی مرتبه پایین‌تر از عوامل اساسی شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان فارسی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-92

10.22075/jcp.2017.10291.

منصور حرفه دوست؛ ناهید راستگو؛ اسماعیل خیرجو؛ علیرضا صفرلوئی


12. بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی