موضوعات = تخصصی
تحلیل عاملی مرتبه پایین‌تر از عوامل اساسی شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان فارسی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 75-92

10.22075/jcp.2017.10291.

منصور حرفه دوست؛ ناهید راستگو؛ اسماعیل خیرجو؛ علیرضا صفرلوئی


مقایسه ناگویی خلقی در افراد با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 73-82

10.22075/jcp.2017.11204.1109

فرشته روشنی؛ محمود نجفی؛ شهرام نقشبندی؛ پرویز ملک زاده