تعداد مقالات: 472

226. بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-60

10.22075/jcp.2017.2244

مجتبی سلطانی علی آباد؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ ایمان ا... بیگدلی


228. مدل یابی ساختاری اختلالات اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان دختر شهر ارومیه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-62

10.22075/jcp.2019.16247.1546

میلاد عابدی قلیچ قشلاقی؛ علی اکبر سلیمانی؛ حمید یعقوبی


231. بررسی ویژگی های روانسنجی سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس DSM-5

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-62

10.22075/jcp.2021.20602.1899

فرزانه میکاییلی‌منیع؛ شلر آب‌خیز


232. صفحات شخصیتی و سیستم های بازداری/فعال سازی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.2029

قسیم نبی زاده؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ حمید پورشریفی؛ محمد فرورشی


233. ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.2190

علی مشهدی؛ فاطمه میردورقی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ جعفر حسنی؛ محمد حمزه لو


234. تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-60

10.22075/jcp.2017.2226

نعمت ستوده اصل؛ معصومه ثابت اسماعیل پور؛ ایمان ا... بیگدلی


235. اثربخشی مداخله والد محور بر نشانه‌های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان 6 تا 9 سال

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.9805.

راضیه شهنی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر


237. اثربخشی مداخله‌های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-66

10.22075/jcp.2019.18978.1755

محمد رضا مصاحبی؛ حمیدرضا عریضی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمید بیدرام


240. تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-62

10.22075/jcp.2017.2145

شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ محمد مهدی آزادی


242. اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر مؤلفه‌های سلامت عمومی معتادین مراکز ترک اعتیاد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-35

10.22075/jcp.2017.2124

نصراله عرفانی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ مصطفی مشایخی پور


243. مقایسه کارکرد اجرایی سازمان بندی مجدد اندیشه در زیرمجموعه‌های اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه بر اساس مدل بارکلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-39

10.22075/jcp.2017.2005

تورج هاشمی نصرت آباد؛ مجید محمودعلیلو؛ حسین علی غلام رستمی؛ فاطمه نعمتی سوگلی تپه


245. خودمدیریتی دیابت: همبسته‌های اجتماعی، جمعیت‌ شناختی و بیماری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 43-57

10.22075/jcp.2017.1986

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمدعلی بشارت؛ محمدرضا مهاجری تهرانی؛ سیاوش طالع پسند


248. اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 51-59

10.22075/jcp.2017.2038

محسن احمدی طهور سلطانی؛ ولی الله رمضانی؛ محمدحسین عبداللهی؛ محمود نجفی؛ مهدی ربیعی


250. مقایسه‌ی اثر ارجاع به خود در حافظه‌ی کاری عاطفی در دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 51-60

10.22075/jcp.2017.2088

زهرا بهجتی؛ جواد حاتمی؛ رضا رستمی؛ ساناز خمامی