تعداد مقالات: 472
126. مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-36

10.22075/jcp.2017.2224

محمد نریمانی؛ معصومه ملکی پیربازاری؛ نیلوفر میکائیلی؛ عباس ابوالقاسمی


129. مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-36

10.22075/jcp.2020.12459.1217

محمد ابراهیم حکم آبادی؛ ایمان الله بیگدلی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم اباد؛ جوانشیر اسدی


132. مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-35

10.22075/jcp.2017.2020

علی مشهدی؛ عاطفه سلطانی فر؛ مریم حجتی؛ پرتیبا ریبای؛ زهرا حسین زاده ملکی


134. اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم گری-دلبستگی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-39

10.22075/jcp.2017.2188

تورج سپهوند؛ کاظم رسولزاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی الهیاری


136. مقایسه عملکرد حافظه ی دیداری در افراد وابسته به ماری جوانا و افراد بهنجار

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-36

10.22075/jcp.2019.14826.1422

سید محمد میلاد طباطبایی پور؛ پرویز صباحی


137. اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری و بهبود نشانه‌های مرضی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 29-41

10.22075/jcp.2017.2143

پرویز شریفی درآمدی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ حافظ پادروند؛ فرشید گراوند


139. مقایسه نظریه ذهن و کنش های اجرایی در بیماران وسواسی -جبری، اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 29-40

10.22075/jcp.2017.2161

فاطمه رعیت معینی؛ حسین حسن آبادی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


140. مقایسه اثربخشی شناخت درمانی رفتاری و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش نشانه های افسردگی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-38

10.22075/jcp.2017.2197

مهدیه رحمانیان؛ الهام اسبقی؛ مونا اسبقی؛ سهیلا ترابی مخصوص


142. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40

10.22075/jcp.2018.13949.1359

زیبا نصیرزاده؛ علی‌محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر


144. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودتوانمند‌سازی اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2122

معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری


147. اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 20-31

10.22075/jcp.2017.2104

سمیه شفیعی‌سنگ‌آتش؛ پروین رفیعی‌نیا؛ محمود نجفی


148. مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت‌های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 21-30

10.22075/jcp.2017.1984

آسیه عطائی نخعی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی؛ مرتضی مدرس غروی


149. تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندی‌های شخصیتی مراجعین افسرده خو

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 21-34

10.22075/jcp.2017.2012

کورش نامداری؛ حسین مولوی؛ مختار ملک‌پور؛ مهرداد کلانتری


150. اثربخشی برنامه‌های توانمند سازی زناشویی بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-37

10.22075/jcp.2017.2044

فرشته پورمحسنی؛ عباسعلی اللهیاری؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فضل الله احمدی