تعداد مقالات: 472
52. اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 7-16

10.22075/jcp.2017.2058

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی


53. تأثیر زوج درمانی شناختی در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-17

10.22075/jcp.2017.2034

غلامرضا رجبی؛ سونا کارجو کسمایی؛ حوا جباری


54. رگه‌های شخصیتی پیش بینی کنندۀ نشانگان افسردگی در کودکان

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-17

10.22075/jcp.2017.2042

علیرضا آقایوسفی؛ بهرام ملکی


55. بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-18

10.22075/jcp.2017.2084

حسین قمری گیوی؛ حسن ایمانی؛ اوشا برهمند؛ فریبا صادقی موحد


57. اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-20

10.22075/jcp.2018.13055.1272

خدیجه شیرالی نیا؛ رحیم چلداوی؛ عباس امان الهی


62. اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر در نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-24

10.22075/jcp.2017.2223

شیوا فرمانی شهرضا؛ بهمن بهمنی؛ علی قائدنیای جهرمی؛ معصومه امین اسماعیلی؛ سعید خانجانی


66. پیش بینی اندیشه پردازی خودکشی براساس صفات پنج عاملی شخصیت با واسطه گری سازوکارهای دفاعی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-24

10.22075/jcp.2019.18792.1737

رویا آفتاب؛ حامد برماس؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


68. اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روان‌شناختی بیماران ام اس

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2017.2075

نوشیروان خضری مقدم؛ نیما قربانی؛ هادی بهرامی احسان؛ رضا رستمی


70. مقایسه مزاج های عاطفی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 13-28

10.22075/jcp.2017.2160

قسیم نبی زاده چیانه؛ حمید پورشریفی؛ علیرضا فرنام؛ هلاله قادری؛ بهجت انصاری زنگکانی؛ نرمین شیرعلی زاده


72. پیش بینی کننده های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-26

10.22075/jcp.2017.2214

بیان قادری؛ شهرام محمدخانی؛ حمیدرضا حسن آبادی


75. اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2018.12465.1223

سعید طباطبایی برزکی؛ پروین رفیعی نیا؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی