تعداد مقالات: 472

251. مقایسه حافظه در افراد مبتلابه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 51-59

10.22075/jcp.2017.2182

نازنین خیرخواهان؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر؛ نادیا ثقفی


257. عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 55-61

10.22075/jcp.2017.2046

سمانه قوشچیان؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان الله بیگدلی؛ بهناز بهنام


258. توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 55-64

10.22075/jcp.2017.2054

مرتضی نظیفی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ علیرضا مرادی


260. ساخت و اعتباریابی مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان

دوره 6، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 55-68

10.22075/jcp.2017.2173

افضل اکبری بلوطبنگان؛ علی‌محمد رضایی


264. بررسی سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-67

10.22075/jcp.2017.2116

جواد صالحی فدردی؛ مسعود مقدس زاده بزاز؛ سید امیر امین یزدی؛ محسن نعمتی


266. مقایسه تأثیر روشهای درمان رفتاری ـ شناختی و رفتاری ـ فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس ـ اجبار

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 59-71

10.22075/jcp.2017.2023

ناهید اکرمی؛ مهراد کلانتری؛ حمیدرضا عریضی؛ محمدرضا عابدی؛ محسن معروفی


268. اثربخشی نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی بر علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) دوره بزرگسالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-70

10.22075/jcp.2017.2218

اعظم سادات مدنی؛ ، لیلا حیدری نسب؛ حمید یعقوبی؛ رضا رستمی


273. پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 59-66

10.22075/jcp.2020.19450.1802

فاطمه زارعی وش؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی مجاهدی


274. روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-76

10.22075/jcp.2017.2200

سیامک فتح الهی؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا فرنام؛ اصغر وثوقی